Sök
Wehopex

ISPS

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)

Kaskö hamns säkerhetsförfaranden uppfyller internationella och nationella förordningar beträffande säkerhetsåtgärder för fartyg och hamnområden som betjänar dessa. Transport- och kommunikationsverket Traficom, Finlands nationella övervakningsmyndighet, har granskat och godkänt säkerhetsbedömningarna och säkerhetsplanerna 2018.

Mer information www.kaskistensatama.fi