Sök
Wehopex

Indre hamnen

Hamnens koordinater:
62 21,4 N
21 13,3 E

Kajens längd är cirka 1 000 m, med 2 akterportplatser samt kaj för råvirkesprodukter, bulk- och styckegods. Farled är 9,0 m. Svängbassängernas diameter är 270 m och 360 m. Lotsningssträcka är 8 nautiska mil, skyddad och lätt att navigera.

Järnväg: Bangården har anslutits till det allmänna bannätet via Seinäjoki. Vägnet: Stamväg 67 slutar i Kaskö hamn, avstånd från E8 cirka 14 km.

Mer information om hamnen från Kaskö hamn handbok.

 

Järnvägsnät

Beskrivning av järnvägsnätet, Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab

Om publicering av beskrivning av järnvägsnätet har stiftats i järnvägslagen
(304/2011) och Europaparlamentets och -rådets direktiv 2012/34/EU om ett sammanhängande europeiskt järnvägsområde.

Beskrivningen av nätet är inte en bestämmelse utfärdad av Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab, utan ett informativt dokument. Uppgifter publicerade i beskrivningen av nätet påverkar inte instruktioner givna av Kaskö hamn eller bestämmelser utfärdade av Trafikverket.

Beskrivning av järnvägsnätet - pdf (EN)

Säkerhetsinstruktioner för växlings- och banarbete

Instruktionerna efterföljs på bannätverket som förvaltas av Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab som baninnehavare.

Instruktionerna är en del av det i hamnens säkerhetstillstånd ingående säkerhetsledningssystemet.

Säkerhetsinstruktioner för växlings- och banarbete - pdf (FI)