Hae
Silva Shipping

Kaskisten syväsatama

Sataman koordinaatit:
62 21,4 N
21 13,3 E

Laiturin pituus on n. 1000 m, jossa kaksi (2) peräporttipaikkaa sekä raakapuu-, bulk-, ja kappaletavaralaituri. Väylän syvyys on 9,0 m, laiturin syvyys tihtaalilaiturissa 8,0 m. Kääntöympyrät ovat 270 m ja 360 m. Luotsausmatka on n. 8 merimailia, suojaisa ja helposti navigoitava.

Rautatie: ratapiha on liitetty yleiseen rataverkkoon. Tieverkko: kantatie 67 päättyy Kaskisten satamaan, etäisyys E8-tieltä on n. 14 km.

Tarkempaa tietoa satamasta löytyy Kaskisten satamakäsikirjasta.

RAIDELIIKENTEEN PALVELUPAIKKOJEN KUVAUS

Oy Silva Shipping Ab on laatinut Kaskisten sataman tavaraliikenneterminaalille raideliikennelain (1302/2018) ja komission täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatiman palvelupaikkojen kuvauksen.

Lataa tästä 

RATAVERKKOSELOSTUS

Rataverkkoselostuksen julkaisemisesta on säädetty rautatielaissa 
(304/2011) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/34/EU yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta. Verkkoselostus ei ole Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab:n antama määräys, vaan se on informatiivinen dokumentti. Verkkoselostuksessa julkaistut tiedot eivät vaikuta Kaskisten sataman antamiin ohjeisiin tai Liikenneviraston antamiin määräyksiin.

Lataa tästä Rataverkkoselostus - pdf

Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje

Ohjetta noudatetaan Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab 
radanhaltijana hallinnoimalla rataverkolla. Ohje on osa sataman turvallisuuslupaan sisältyvää 
turvallisuusjohtamisjärjestelmää.

Lataa tästä Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje - pdf

Kaskisten satama, Kalasatamantie 30, 64260 Kaskinen