Sök
Wehopex

Ankommande och avgående gods

Köranvisningar och förhållningsregler för transportföretagens personal

Transportanvisningar och fraktsedlar för ankommande och avgående gods fås från fraktkontoret i Hamnhuset kl. 07.00–16.00. Infarten till hamnen sker via huvudporten. Hamnens fordonsport öppnas till alla registrerade fordon genom registerskyltkontroll när fordonet närmar sig porten. Fraktkontoret är beläget i Hamnhuset på sjösidan (se karta). Fraktsedlarna visas upp för kontorspersonalen, som ger anvisningar om respektive lossnings- och lastningsplats. Chaufförer som hämtar in gods efter kl. 16.00 skall anmäla sig till truckföraren på området. Hamnporten stängs kl. 22.00.

Proviant, reservdelar, bränsle osv. till fartygen fraktas direkt till fartyget i enlighet med det passertillstånd som tidigare skaffats.

På hamnområdet råder en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Körningen till lossnings- och lastningsplatserna kräver att man korsar bangården. Fordon skall väja för tåg i rörelse. Av säkerhetsskäl får transportfordon inte i köras in i lagerbyggnaden utan separat tillstånd.

Enligt arbetarskyddsbestämmelserna skall chauffören alltid bära en synlig säkerhetsväst eller annan klädsel med varselfärg vid vistelse utanför bilen på hamnområdet.

Karta över hamnen och köranvisningar

Ansvar för hamnoperationer: Ilkka Hovi, tfn 0207 801 822, e-post ilkka.hovi@silvashipping.com