Sök
Wehopex

Lagring

Silva Shipping förfogar över 38 000 m2 taktäckt lagerutrymme på hamnområdet. I samband med befraktning erbjuds fri lagring i vår terminal i 30 dagar.