Sök
Wehopex

Oy Silva Shipping Ab

Oy Silva Shipping Ab är ett företag grundat år 1920 som specialiserat sig på produktion av hamntjänster. Bolaget förfogar i Kaskö hamn över 500 meter kajutrymme för stuveriarbete och 38 000 m2 taktäckt lagerutrymme i kajområdets omedelbara närhet.

Silva Shipping är en hamnoperatör i Kaskö som erbjuder full service. Våra tjänster omfattar mottagning av gods, lagring, spedition, stuvning och skeppsklarering.

Hamnens historia