Trafik på hamnområdet

Vid trafik på hamnområdet skall stor försiktighet iakttas. På området förekommer truck- och tågtrafik samt annan trafik i samband med lastningen av fartygen. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h och chaufförer och andra som rör sig på området skall omsorgsfullt hålla sig till de rutter som är avsedda för dem.

Fraktkontoret har öppet kl. 7.0016.00. Vid ankomst vid senare tidpunkter sker anmälan till truckföraren på området. Hamnporten stängs kl. 22.45, och före detta skall man avlägsna sig från hamnområdet.

Karta över hamnen