Stuveri

Stuvningen av fartyg görs konventionellt med hydrauliska hamnkranar med automatiska lyftorgan. Antalet kranar är 5 stycken i storleksklass 65-110 ton. Stuvningsvolymen under ett skift med två kranar utgör cirka 4 500-5000 m³ sågvaror eller tn cellulosa.

I Kaskö hamn finns också operatörer som är specialiserade på flytande och fasta bulkprodukter.