ISPS

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)

Säkerhetsåtgärderna i Kaskö hamn uppfyller internationella och nationella bestämmelser om säkerhetsåtgärder för fartyg och de hamnområden som betjänar fartygen. Sjöfartsverket, Finlands nationella tillsynsmyndighet, har kvalitetsreviderat och godkänt skyddsutredningarna och skyddsplanerna år 2004.

Kaskö hamns UN-code är FIKAS och Port ID Number:28264

Frågor om säkerheten i Kaskö hamn besvaras av hamnens säkerhetsjour dygnet runt, tfn +358 (0) 400 868 783