Search
Wehopex

History of the Port of Kaskinen

The town of Kaskinen was founded in 1785 when the King of Sweden, Gustav III, granted a charter for town privileges. Sea traffic started in 1770s; the packing warehouse, customs warehouse and wharfing were built down by the market square to where the Inland port hosts the Guest harbour today. Later on, the merchants built some quays of their own, but it was not until 1875 that the shipping and port operation picked up. The good Port of Kaskinen, with its deep and protected fairway, was already known during the middle ages.

The railways came to Kaskinen in 1912 and a siding was laid to the quay of the newly completed inland port. At that time, the Pile wharf, which was located in the area of the wood yards where the Chemicals quay is today, was also taken into use. In 1955, the constructing of the current deep port began. Today the deep port has extended to 800 metres and 8 berths.

Significant factors in the development of the port were the launching of wood processing in the area in the 19th century and especially the building of the Metsä-Botnia mill in Kaskinen in 1977. An added boost came from Finnforest's decision to centralise the shipping of products from Finnish sawmills in Kaskinen in the 1990s and M-Real's investment in the mill in the first decade of the 21st century.

Tar, pitch, sawn and hewn timber and agricultural goods were the most important exports at first. Salt was a major import. Nowadays the main exports consist of timber, pulp and refined thermo mechanical pulp. Smaller amounts of chemicals, feed, wood and peat pellets are also shipped.

Since 1934, the Port of Kaskinen had been an important winter port for the pulp industry of Northern Finland. This era lasted until 1974, when the renewed Finnish fleet of icebreakers began to keep open the sea lanes to more northern ports as well.

In the early stages of shipping, the loading and unloading of ships, stevedoring, was carried out by the ship's own crew. At the beginning of the 20th century, a specialised group of workers, the stevedores, took over the job. At first, cargo was handled entirely manually. As steamboats became more prevalent in the 1870s, the first winches were introduced.

Det var först närmare 100 år senare när de första lyftmaskinerna och –utrustningarna, placerade på land, anskaffades och togs i bruk. I Kaskö hade hamnarbertarna alltid varit tillfälligt anställda. 1983 fick de tillfälligt anställda maskinförarna fast asntällning hos Kaskö Stevedoring och 2001 resten av stuvarna. Före andra världskriget sysselsatte hamnen, när det var som livligast, till och med 200 personer. Hamnen har vuxit kraftigt under de senaste åren och hamntrafiken har blivit 15 gånger större. I dag sysselsätter hamnen regelbundet 50-60 personer.

Ab Kaskö Stevedoring Ltd / Oy Silva Shipping Ab

Efter första världskriget ökade exporten av virke och som följd av denna utveckling grundade trävaruhandlare ett lasthanteringsföretag i Kaskö. Ab Kaskö Stevedoring Ltd anmäldes till handelsregistret 1.6.1920. På den tiden hade lasthantering förutsättningar för en lönsam verksamhet, det krävdes inga stora investeringar och hamntrafiken växte hela tiden. Redan i ett tidigt skede blev företaget medlem i arbetsgivarnas förbund, The Federation of Finnish Stevedores. Kaskö Stevedoring var det dominerande företaget inom branschen ända till 1939 när ett konkurrerande företag, Oy Old Stevedoring Ltd, började sin verksamhet. 1949 förvärvades huvudparten av företagets aktier av Oy Kaskö Wood, ett företag specialiserat på export av virke. Efter detta koncentrerades verksamheten på företagets egna skeppningar. Metsä-Botnia köpte majoriteten av aktierna i Oy Kaskö Wood 1983. I detta sammanhang blev Kaskö Stevedoring åter ett självständigt företag, i stället för att vara ett hjälpföretag. Samtidigt köpte företaget sin konkurrents gamla maskiner och materiel och flyttade sitt kontor till Djuphamnen. Under denna tid var Kaskö Stevedoring det enda stuveriföretaget i Kaskö. 1997 lade Ab Kaskö Stevedoring Ltd ner verksamheten i sina filialer inom fartygsklarering genom att fusionera dem med moderbolaget. I samma sammanhang ändrades namnet till Silva Shipping Ab. Namnet Silva (bildat av det latinska ordet silva som betyder ‘skog) har lokalt ursprung och beskriver eller antyder det faktum att företaget och hamnen specialiserar sig på skeppning av skogsindustriprodukter.