Hae
Silva Shipping

ISPS

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)

Kaskisten sataman turvamenettelyt täyttävät kansainväliset ja kansalliset säädökset alusten ja niitä palvelevien satama-alueiden turvatoimista. Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom, Suomen kansallinen valvontaviranomainen, on auditoinut ja hyväksynyt turva-arviot ja turvasuunnitelmat 2018.

Kaskisten satama-alueella käytetään tallentavaa kamera- ja videovalvontaa sekä suoritetaan säännöllistä kiertovartiointia.

Satama-alueella valvonnasta vastaa satamavalvojat puh. +358 (0)40 6152848 sekä Securitas +358 (0)20 4913029.

Lisätietoja turvallisuudesta Kaskisten sataman kotisivuilta www.kaskistensatama.fi