ISPS

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)

Kaskisten sataman turvamenettelyt täyttävät kansainväliset ja kansalliset säädökset alusten ja niitä palvelevien satama-alueiden turvatoimista. Merenkulkulaitos, Suomen kansallinen valvontaviranomainen on auditoinut ja hyväksynyt turva-arviot ja turvasuunnitelmat 2004.

Kaskisten sataman UN-code on FIKAS ja Port ID Number:28264

Kaskisten sataman turvallisuuteen liittyviin tiedusteluihin vastaa sataman turvapäivystys 24h

Tel. +358 (0) 400 868 783