Ahtaus

Laivojen ahtaustyö tehdään konventionaalisesti hydraulisilla satamanostureilla, joissa on automaattiset nostoelimet. Nostureita on 5 kappaletta, kokoluokka 65 - 110 tonnia. Yhden vuoron ahtaustuotanto on kahdella nosturilla noin 4500 - 5000 kuutiometriä sahatuotteita tai tonnia sellua.

Kaskisten satamassa toimii myös neste- ja kuivabulktuotteisiin erikoistuneita operaattoreita.